Ocena objektne izvedljivosti

V kolikšnem času bi se povrnili stroški v investicijo?

Ocena objaktne izvedljivosti

Ocena objektne izvedljivosti

Z oceno objektne izvedljivosti preverite katere vrste energije so za vas najučinkovitejše in stroškovno najugodnejše. Izračunamo tudi dobo vračanja investicije.