Lokalni energetski koncept

Lokalni energetski koncept je namenjen regionalnim in lokalnim skupnostim, ki želijo preveriti možnosti celovitega reševanja energetske oskrbe.

Lokalni energetski koncept

Lokalni energetski koncept

Ta se določa na podlagi naravnih virov na obravnavanem območju ter specifičnimi lokalnimi potrebami.