Elaborat gradbene fizike

“Elaborat gradbene fizike” je obvezni del projekta za gradbeno dovoljenje (PGD), v katerem se izračunajo potrebe po energiji za normalno delovanje in bivanje v objetku.

Elaborat gradbene fizike

Elaborat gradbene fizike

Izračun nam pove ali je količina potrebne energije v skladu z veljavno zakonodajo. Preko nje se uveljavljajo usmeritve Evropske Unije o učinkoviti rabi energije (URE) ter večji izrabi obnovljivih virov energije (OVE).

Za vas lahko pripravimo potreben izračun ter izpis, ki je potreben za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za potrebe izračuna od potrebujemo zgolj osnovne karakteristike ter lokacijo načrtovane gradnje.