Energetski pregledi

S strokovnim pregledom najlažje odkrijete šibke točke toplotne izolacije vašega objekta.

Energetski pregledi

Energetski pregledi

Energetski pregled se najpogosteje izvaja za potrebe lažjega odločanja o sanaciji objekta. Izvedejo in izdelajo se meritve in izračuni, ki pokažejo kateri ukrepi so energetsko in ekonomsko najučinkovitejši.

Ponujamo tri vrste energetskih pregledov: preliminarni, enostavni in raziširjeni.

Preliminarni pregled zajema ogled objekta ter podaja nabora najprimernejših standardnih ukrepov. Tak pregled je primeren za stranke ki imajo manj zahtevne objekte (hiše), in bi radi dobili odgovor kakšni ukrepi so smiselni in kateri ukrepi se lahko načrtujejo samostojno in kateri le v povezavi z ostalimi ukrepi.

Enostavni (poenostavljeni) pregled zajema vsa dela preliminarnega pregleda z izračuni potreb po energiji za obstoječe in za bodoče (po energetski prenovi) stanje. Na podlagi izračunov se določi tudi vračilna doba posameznih načrtovanih ureditev. Z uvedbo Energetske izkaznice se enostavni pregled uporablja za določitev le te.

Razširjeni pregled zajema natančnen pregled in analizo objekta. Vsebuje tudi različne meritve za ugotavljanje toplotnih mostov oziroma konstrukcijskih energetskih napak.