Energetska izkaznica 

Ugodno, hitro in enostavno

naslovnica2

Energetska izkaznica je listina, ki podaja podatke o energetski učinkovitosti stavbe skupaj s priporočili za povečanje njene energetske učinkovitosti.

Z njo dobimo boljši vpogled v karakteristiko stavbe ali dela stavbe, kar nam lahko pomeni dodaten kriterij pri odločanju za nakup ali najem.  Energetski zakon opisuje, za katere objekte je energetska izkaznica potrebna in za katere ne:

 • potrebna za lastnika stavbe, ki jo želi prodati ali oddati v dolgoročni najem (več kot 1 leto) ;
 • potrebna za investitorja novogradnje stavbe, ki želi pridobiti uporabno dovoljenje (izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del);
 • potrebna za vse javne stavbe, ki so v lasti države ali lokalne skupnosti oziroma jih le ti uporabljajo in katerih celotna uporabna površina presega 250 m²;
 • ni potrebna za stavbe, ki so pod spomeniškim varstvom, stavbe namenje verski dejavnosti, objekti s krajšim časom uporabe, objekti z manj kot 50 m²;

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let, vendar investitor lahko naroči izdelavo nove izkaznic, če so se lastnosti stavbe med tem časom spremenile.

Poznamo dve vrsti izkaznic:

 • RAČUNSKA energetska izkaznica: Računsko izkaznico se določi na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije. Izdela se jo za vse stanovanjske objekte ter vse novogradnje. Za njeno izdelavo je potrebno s strani naročnika pridobiti Projekt izvedenih del (PID) (oz. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD) z označenimi vsemi popravki, ki so se izvedli v času gradnje).
 • MERJENA energetska izkaznica: Merjeno izkaznico se izdela na podlagi meritev porabljene energije za njeno nemoteno delovanje. Izdela se jo za vse nestanovanjske objekte.  Za njeno izdelavo je potrebno s strani naročnika  pridobiti Projekt izvedenih del (PID) (oz. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD) z označenimi vsemi popravki, ki so se izvedli v času gradnje) ter popis porabljene energije za delovanje stavbe za pretekla 3 leta.

Pravilnika, ki, poleg osnovnega Energetskega zakona EZ-1, podrobneje določata vsebino in obliko sta zapisana v uradnem listu Republike Slovenije:

 • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 92/14) in
 • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št. 6/2010).

Cene energetskih izkaznic so različne in so odvisne od namembnosti (ali gre za računsko ali merjeno izkaznico), velikosti in oblikovnosti objekta ter dokumentacije, ki je na voljo. Tako se cene gibljejo:

 • za posamična stanovanja v večstanovanjski stavbi: od 100 do 220 EUR brez DDV;
 • za eno in dvostanovanjske stavbe: od 150 do 280 EUR brez DDV;
 • za celotno večstanovanjsko stavbo: od 350 EUR brez DDV dalje;
 • za nestanovanjske objekte; od 200 EUR Brez DDV dalje.

Ker se cena določa za vsak primer ločeno, vas vabimo da nas kontaktirate, da bomo za vas pripravili natančno ponudbo.