Dodatna ponudba

Elaborat gradbene fizike

Elaborat gradbene fizike

“Elaborat gradbene fizike” je obvezni del projekta za gradbeno dovoljenje (PGD), v katerem se izračunajo potrebe po energiji za normalno delovanje in…

Energetski pregledi

S strokovnim pregledom najlažje odkrijete šibke točke toplotne izolacije vašega…

Ocena objektne izvedljivosti

V kolikšnem času bi se povrnili stroški v investicijo?

Študije alternativnih virov

V študiji alternativnih virov za vas preverimo možnost menjave obstoječega…

Dodatne možnosti

Lokalni energetski koncept

Lokalni energetski koncept je namenjen regionalnim in lokalnim skupnostim, ki želijo preveriti možnosti celovitega reševanja energetske oskrbe. Ta se določa na podlagi naravnih virov na obravnavanem območju ter specifičnimi lokalnimi potrebami.